Субота, 25.01.2020, 15:05
Вітаю Вас, Гість

 

Як влаштувати дитину в садочок:

поради вимушеним переселенцям

 

Хто може влаштувати дитину в садок

    Ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначає, що внутрішньо переміщена особа має право на влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, дітей до дошкільних навчальних закладів влаштовують батьки, або особи, які їх замінюють. В даному випадку, до таких осіб належать не лише усиновителі, опікуни, а й інші особи, що виконують функції з виховання та утримання дітей.

Перелік необхідних документів

    Також варто звернути увагу на те, що п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад містить вичерпний перелік документів, на підставі яких здійснюється прийом дітей до ЗДО – це заява батьків або осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження.

Пільги для дітей-переселенців

    Прийом дітей переселенців до ЗДО здійснюється в загальному порядку, однак органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації вправі встановлювати пільги для них (зокрема, щодо позачергового прийому та звільнення від плати за харчування).

Також слід зазначити, що в листі Міністерства освіти та науки України від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України», міститься прохання сприяти батькам дітей, які прибули з зазначених регіонів на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України, у вирішенні питань, пов'язаних із зарахуванням до дошкільних навчальних закладів.

Якщо виникли проблеми зі свідоцтвом про народження

    Також міністерство просить органи управління освітою, керівників навчальних закладів: здійснювати прийом дітей до дошкільних навчальних закладів без попередньої електронної реєстрації. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини міністерство просить сприяти батькам у його подальшому поновленні у встановленому законодавством порядку.

Довідка

    З практичних питань реалізації зазначеного питання та інших правових проблем вимушені переселенці можуть звертатися до партнерів проекту «Нові виклики в правовій підтримці та захисті прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні».

 

    Рання профорієнтація дітей в умовах ЗДО

   Дошкільний вік – період бурхливого накопичення дитиною досвіду, знань, необхідних для формування життєвої компетентності, успішної соціалізації дошкільника. Щоб виникла цілісна картина життєвого простору, дитині важливо мати певні явлення, яскраві враження, джерелом яких є предметний та природний світи, соціальні явища, різні види діяльності.

   В Базовому компоненті дошкільної освіти України наголошується на важливості не лише оснащення дошкільника системою життєво необхідних знань, умінь і навичок, а й формування потребово-мотиваційної сфери. Якщо першим педагогічна практика опікується традиційно, то окультуренням бажань юної особистості їй ще належить оволодіти. Збалансувати освітньо-виховні впливи дорослого та індивідуальний досвід, систему цінностей, інтересів, прагнень дошкільника – означає гармонізувати процес його входження у широкий світ.

  Запровадження нових інтерактивних технологій у підготовку дітей до адекватної інтеграції в доросле життя зумовлює створення нової системи ранньої профорієнтації дітей. Ознайомлення з працею та професіями дорослих – це один із засобів формування життєвої компетентності дитини. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні рання профорієнтація вихованців є дуже актуальною темою.

   Вибір професії не повинен бути стихійним, залежати від випадкових факторів. Він повинен базуватися на відповідності можливостей того, хто обирає професію, потребам суспільства. «Знання про працю, ставлення до неї дорослих, мотиви, спрямованості праці, відображені в образах, починають регулювати вчинки дітей, перебудовувати їх мотиви та ставлення до власної праці, праці дорослих, предметів, створених людьми. Тому знання про працю дорослих повинні займати провідне місце в освітній роботі дитячого садка…», - зазначала В. І. Логінова в роботі «Формування уяви про працю дорослих».

   Профорієнтаційна робота в дошкільному навчальному закладі полягає у формуванні та поглибленні знань дітей про професійну діяльність дорослих, у вихованні поваги до людей праці, розумінні значення праці в житті людини, а також формуванні перших вмінь і навичок загальної праці.

Принципами  профорієнтаційної роботи є:

* інтеграція різних видів дитячої діяльності;

* систематичне озброєння дітей профінформаційними знаннями за допомогою ігрових та дидактичних форм роботи;

* активізація власного досвіду дітей;

* поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень;

* використання ігор та вправ за методикою ТРВЗ;

* цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу та художніх творів.

 

     

Поради вихователям 

щодо адаптації новоприбулих дітей

1. З перших днів відвідування дитиною дитячого садка встановіть тісний контакт з батьками дитини, запишіть їх побажання, розповідайте про життя дитини в групі протягом дня.

2. Коли приходять новачки в групу, дайте можливість іншим дітям пояснити новоприбулим правила поведінки в дошкільному закладі. Доручіть комусь із активних дітей розпитати новачка, ближче познайомитись з ним, а потім вже познайомте з ним інших дітей.

3. Стежте, щоб встановлені правила поведінки в групі не призводили до емоційного чи фізичного приниження дитини іншими вихованцями.

4. На заняттях використовуйте прийом гуманної особистісно-орієнтованої педагогіки співробітництва – "відповідь на вушко”.

5. Обговорюйте разом з дітьми різноманітні способи виходу із ситуацій, які склалися чи могли б статися у житті групи.

6. Надайте дітям можливість визначити їхні страхи. Обговоріть з ними різноманітні випадки, які продемонстрували б, що те, чого вони бояться, насправді зовсім не страшне.

7. Створюйте умови, що сприяють встановленню та розвитку дружніх, приязних стосунків між дітьми. Проведіть гру "Ланцюжок компліментів”, "Назви лагідно сусіда”.

8. Придумайте разом з дітьми різноманітні способи схвалення чи вираження прихильності – оплески, підняття кулачків, великого пальчика вгору.

9. Проводьте один раз на тиждень "День гарного настрою”, "День усмішки” тощо, не забувайте святкувати "Дні народження”.

10. Стежте, щоб дитину, яка схильна до усамітнення, інші малята не забували запрошувати до свого товариства.

                                                                                                                                      

Шляхи  запобігання  насиллю

Коли дитина поводиться агресивно:

-         з’ясуйте причину агресії

-         навчайте дитину висловлювати свої почуття і потреби відкрито. Традиційно ми привчаємо дітей стримувати свій гнів та агресивність. І коли ці почуття виникають, дитина навчається їх ховати, відчуваючи сором, провину

-         установіть чіткі та незмінні межі поведінки, переконайтесь, що дитина розуміє: ворожі, агресивні дії неприпустимі ніколи

-         пам’ятайте, що ваші дії для дитини – основний взірець для наслідування

Коли дитина стала свідком проявів насильства в сім’ї:

-         допоможіть дитині поділитися своїми почуттями з кимось із дорослих, не замикалась у собі

-         обговоріть ситуацію, її причини, можливі наслідки

-         допоможіть їй зрозуміти, що в тому, що батьки сваряться, немає її вини

-         якщо не впораєтесь самі – звертайтесь до психолога.